योजनाएँ

1.    कन्या विवाह योजना
2.    व्राद्धा पेन्षन योजना
3.    विधवा पेन्षन योजना
4.    निसंतान पेन्षन योजना
5.    बालिका संरद्धि योजना
6.    इंदिरा आवास योजना
7.    मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
8.    आम आदमी बीमा योजना
9.    जनश्री बीमा योजना
10.  लड़ली लक्ष्मी योजना
11.  प्रसूति सहायता
12.  मध्यन भोजन

योजनाएँ

1.    कन्या विवाह योजना
2.    व्राद्धा पेन्षन योजना
3.    विधवा पेन्षन योजना
4.    निसंतान पेन्षन योजना
5.    बालिका संरद्धि योजना
6.    इंदिरा आवास योजना
7.    मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
8.    आम आदमी बीमा योजना
9.    जनश्री बीमा योजना
10.  लड़ली लक्ष्मी योजना
11.  प्रसूति सहायता
12.  मध्यन भोजन